Bleiswijk BlijftBleiswijk BlijftBleiswijk BlijftBleiswijk Blijft

Informatie voor deelnemers

 

Op bouw vanaf vrijdag 23 november 2006 na 15:00 uur

er gelden de volgende regels:

FloraHolland vestiging Bleiswijk

 Algemene veiligheidregels:

 Alle doorgaande wegen moeten vrij blijven voor hulpdiensten. Het terrein dient

zodanig te worden vrijgehouden dat voertuigen van hulpdiensten tot tenminste 20 meter van de ingangen kunnen komen.

 

-                     De bij de inrichting behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten

worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt

-           De plaatsen binnen en buiten het gebouw nabij de ingangen en uitgangen moeten onder alle omstandigheden zijn vrij gehouden van obstakels.

-           In het gebouw mag niet worden gerookt

-           Kabels en snoeren moeten in geval dat deze over de vloer lopen met goede plakstrips worden afgeplakt, en wel zodanig dat struikelen en /of vallen wordt voorkomen.

-           De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in het normblad NEN 1010.

-           Tijdelijke gasinstallaties mogen maximaal 10 meter vanaf een niet vast verbruiktoestel worden geplaatst.

Indien de verbinding middels een slang plaatsvindt, dan moet dit een GIVEG goedgekeurde slang zijn van maximaal 3 jaar oud..

De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn.

-           De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn.

De opstelling moet binnen 30 centimeter, rondom het toestel van ontbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal zijn.

-           Nabij een bakinstallatie dient een CO2- of poederblusser met een inhoud van tenminste 6 kg inhoud voor gebruik gereed te zijn geplaatst. Deze apparatuur dient jaarlijks te worden gekeurd en voorzien te zijn van een goedkeuringssticker.

-           Door de vergunning aanvrager dient het parkeren van voertuigen dermate te worden georganiseerd dat voertuigen van hulpdiensten niet gehinderd worden.

-           Rookvorming door bijvoorbeeld een rookapparaat, mag nooit een veilige ontruiming verhinderen.

-           Met brandbaar gas gevulde ballonen mogen niet aanwezig zijn.

-           Brandende kaarsen zijn uit veiligheidsoverweging niet toegestaan.

-           Nooduitgangen dienen te zijn voorzien van verlichte borden.

-                Looppaden dienen minimaal 4 meter breed te zijn.

 

Activiteiten


-           In de asfaltvloer mag niets worden gespijkerd of geboord.     

 

-           Stoelen; bij een concertuitvoering dient er van gekoppelde stoelen gebruikt gemaakt te worden.

-           Versieringen dienen 60 min.brandvertragend te zijn.

-           Aanwijzingen van Politie, Brandweer en Beveiliging dienen

            opgevolgd te worden.

-           Bij grote ongewenste gebeurtenissen gaat de BHD van kracht.

-           De bewegwijzering wordt verzorgd door de vestiging.

-           Opruimen en uitrijden van voertuigen kan pas na het evenement

             plaats vinden.